logo poeta  

prva stranao klubu POETAnasa izdanjanove knjigenasi donatoriuspostavite kontakt sa namapisite nam

registar autora

  logo poeta
   

ОБИЧАЈНЕ ПЕСМЕ

Преузето из књиге:
"Песме и обичаји укупног народа српског", Милош С. Милојевић

 

ВАРИЦА
песме посвећене варици

ВИЛЕ
песме о вилама

ВОДАН - МОРАН - ДАВОР
песме у којима се превасходно помињу Водан, Моран, Мора-ва, Давор

ЈАРИЛО
песме о Јарилу (о Ђурђу и лазаричке песме)

КОЛЕДО - БОЖИЋ - СВАРОЖИЋ
песме посвећене рођењу младог Бога - песме Коледу и Сварожићу
(коледарске, божићне)

КУПАЛО (ИВАНДАН - ПЕТРОВДАН)
песме о Купалу (иванданске и петровданске песме, чак и и спасовданска)

ЛАДА - ЉЕЉА - ПОЉЕЉА
песме у којима се помињу Лада, Љељ-а, Пољељ-а
(већином тзв. жетелачке и краљичке)

ПЕРУН
песме о Перуну

ПРАВЕД - РУЈЕВИТ
песме у којима се помињу Прав(ед) и Рујевит

СВЕТОВИД
песме о Световиду

ТРИГЛАВ
песме у којима се помиње Триглав