logo poeta  

prva stranao klubu POETAnasa izdanjanove knjigenasi donatoriuspostavite kontakt sa namapisite nam

КОНКУРСИ

  logo poeta
   

 

СПКД „ПРОСВЈЕТА“ – ГРАДСКИ ОДБОР МОСТАР ПОВОДОМ ОДРЖАВАЊА „ШАНТИЋЕВИХ ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ“ 2012. ГОДИНЕ
расписује
КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „АЛЕКСА ШАНТИЋ“

Књижевна награда “Алекса Шантић” на основу одлука Скупштине општине Мостар, од децембра 1968. године, и Управног одбора СПКД „Просвјета“ – ГО Мостар, од 30.
јануара 2012. године, додјељује се сваке треће године.
Право учешћа на конкурсу имају пјесници са збирком (збиркама) пјесама објављених у Босни и Херцеговини, региону и расијању. Награда може да се додијели и за животно дјело или стваралачки опус.
Право предлагања имају аутори, издавачи, удружења књижевника и појединци.
Предлагач књигу (књиге) пјесама треба доставити у пет примјерака на адресу:
СПКД „Просвјета“ – Градски одбор Мостар
Ул. Конак бр. 7, 88000 Мостар
са назнаком: за књижевну награду „Алекса Шантић“
Награда се састоји од Шантићевог шешира и штапа, те новчаног дијела у износу од
5.000 КМ (пет хиљада конвертибилних марака). Награда ће бити уручена на
„Шантићевим вечерима поезије“ 2012. године.
Конкурс је отворен од дана објављивања до 1.8.2012, а жири ће своју одлуку саопштити
на завршној вечери „Шантићевих вечери поезије“ 2012. године.
Примјерци достављених књига не враћају се предлагачу.
Све додане информације можете добити на бројеве телефона: +387 63/ 484-874,
+387 63/ 715-143 и +387 36/ 981-183.
Мостар, 2.2.2012. г.

Месна заједница Велики Поповац
Црквена општина - Велики Поповац

Расписује
Књижевни конкурс
'' Ћирилица-огледало српске душе''
Са темом: Родољубље и духовна поезија

Конкурс је отворен 15. новембра 2011. и траје до 1. Фебруара 2012.
Радове писане ћирилицом слати поштом( две песме у три примерка)
На адресу: Раде М. Обрадовић, песник
Велики ПОПОВАЦ
12315 Рашанац
( за конкурс)
Обезбеђене вредне награде! По једна песма биће објављена у заједничком зборнику, а завршна манифестација је крајем маја 2012. у порти ''Спомен цркве-Св.Пророка Илије'' у Великом Поповцу

Информације на телефон: 064 323 55 32
Организациони одбор

Удружење српских књижевника у отаџбини и расејању - УСКОР
О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е
ТРЕЋИ МЕЂУНАРОДНИ КЊИЖЕВНИ КОНКУРС 
''ДРАГАН ЖИГИЋ'' ЗА 2011. ГОДИНУ
Пријављивање књижевних радова трајаће до 31. децембра 2011.

П Р О П О З И Ц И Ј Е:

- Могу се пријављивати само необјављивани радови, а конкурс се расписује за најбољу песму, најбољу кратку причу, или најбоље афоризме у 2011. години, укључујући и писце школског узраста;
- Песме могу да имају највише тридесет два стиха, што важи и за епску песму, кратке приче највише до педесет куцаних редова на А4 формату папира, а афоризми не више од десет афоризама; тематско опредељење према властитом избору.
- Радове слати обавезно у три примерка под шифром. Међутим, неће се оцењивати радови учесника који буду слали више радова под различитим шифрама. Рукописи се неће враћати;
- Радове слати у једном затвореном коверту без адресе ко шаље и у који ће се ставити и посебан затворен коверат на коме исписати само шифру. У том коверту треба да буду назначени радови и адреса  пошиљаоца са бројем телефона. Узеће се у обзир само  радови упућени обичном поштом.
- Радове писати писаћом машином или штампачем;
- Награђиваће се само по један рад разних жанрова а остали могу бити са Специјалним похвалама или Похвалама;
 Радове слати на адресу: Музеј науке и технике, 11000-Београд, улица Добрачина бр. 51, са назнаком ''За конкурс УСКОР-а''.
Контактни телефони: (011) 3175-093, 064/ 502 31 74, и (011) 2886- 958, 063/ 71 14 967.
Добитници признања благовремено ће бити обавештени о исходу.
                                                                                 
                                                                                             У С К О Р

 

Велики песнички КОНКУРС

Чукарици с љубављу
100 песама за 100 година

Удружење писаца "Поета" и Клуб писаца "Чукарица" расписују

ПЕСНИЧКИ КОНКУРС
за радове на тему везану за Чукарицу (места, догађаји, људи...)

Право учешћа на конкурсу имају сви аутори из Србије и Расејања који пишу на српском језику. Конкурс је отворен од 15. септембра 2011. године.

Радове слати на Удружење писаца "Поета", Радничка 5Д/1, 11030 Београд
са назнаком за конкурс.

Сваки аутор може послати највише три песме. Радови који нису тематски везани за Чукарицу неће се узимати у разматрање, као ни песме дуже од 28 редова. Наглашавамо да се радови шаљу у три примерка, сваки рад посебно потписан шифром. Решење шифре (име и презиме аутора, адреса и контакт подаци), ставите у мању коверту и на њој обавезно напишите назив шифре. Ову коверту ставите у већу коверту у којој су и радови, тако да нама шаљете само један коверат.

Конкурс је отворен до 10. новембра 2011. године. Жири ће прогласити три првонаграђена рада и одабрати још 97 песама које ће ући у Зборник "Чукарици с љубављу - сто песама за сто година". Како је ово јединствен јубилеј свечано представљање Зборника обавићемо у децембру месецу, у склопу велике општинске прославе. О тачном термину представљања Зборника бићете обавештени на сајту www.poetabg.com

Све додатне информације можете добити на телефоне: 062252598, 011 2545872, 064/11 20 791 или на маил: redakcija@poetabg.com

                   МЕЂУНАРОДНА ПЕСНИЧКА МАНИФЕСТАЦИЈА
                         „Т Р А Г О В И  Н А  П Е С К У“

                            КК. „ ПЕТАР СТОКИЋ“
                                ИЗ БЕЧЕЈА, по четврти пут по реду расписује КОНКУРС ПОЕЗИЈЕ, који ће бити отворен од 1.октобра 2011., до 1.јануара 2012.године.
Право учешћа  имају сви песници из земље и иностранства који пишу на српском језику, или су им песме преведене на српски језик.
Трочлани жири ће, као и сваке године до сада одабрати песме које ће бити заступљене у истоименом  зборнику, као и оне, које ће бити награђене и похваљене.
Награђене и похваљене песме ће бити илустроване, а илустрације ради сликар Миливој Мирић из Бечеја,а додељује се:

 1. Књижевна награда „Петар Стокић“,
 2. Драуга награда „Трагови  на песку“,
 3. Трећа награда „Речи на песку“,као и двадесет
 4. Похвала „Слова на песку“.

Манифестација је самофинансирајућа.
На конкурс се шаљу  три песме у три примерка, под шифром.
Послати податке аутора у коверти са песмама.
Песме су по сопственом избору и шаљу се, као и до сада, на адресу
КК. „Петар Стокић“, или на име Милица Мирић,
Ул. Севера Ђуркића, бр. 19,
21220 Бечеј.
Тел: 021/6915-282; 063/123-08-15.

Управни одбор Привредног друштва „Милениум груп“д.о.о., на седници одржаној дана 28.07.2011.год. доноси следећу:

О Д Л У К У

Устројава се годишња награда за књижевност.

Расписује се јавни позив–конкурс за пријем радова.
Право учешћа на конкурсу имају млади неафирмисани књижевници, који до сада нису објављивали своје радове у виду збирки поезија, романа, есеја.
Јавни конкурс траје до 30.10.2011.год. и исти се има објавити у дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије.
Радове доставити у писаној форми, у три примерка, на српском језику, ћириличним писмом и са обавезним потписом,
адресом и контакт телефоном аутора, на следећу адресу:
„Милениум груп“- Дирекција за маркетинг и издавачку делатност, Београд, ул. Кнеза Милоша бр.82,
са назнаком „ ЗА КОНКУРС“.
Жири ће 08.11.2011.год. јавно објавити одлуку о избору победничког рада.
Додељује се само прва награда, која се састоји од Повеље, новчаног износа од 30.000,00 динара и издавање награђеног рада у тиражу од 500 примерака.

Особа за контакт: Јелена Грујић 064/861-57-35

Председник УО
Јован Митровић

РЕСАВСКА БИБЛИОТЕКА У СВИЛАЈНАЦУ
расписује четврти конкурс за књижевну награду
„Андра Гавриловић 2011“
за прoзно стваралаштво на српском језику:

-приповетку -есеј - књижевну критику, осврт. Радови се односе на књижевне појаве од 2000.год. до данас.

Награда се додељује равноправно у обе категорије састоји се од повеље и новчаног износа.

Радове ће оцењивати жири у саставу: Гојко Божовић (књижевни критичар), Мирко Демић (књижевник) иОливера Мијаиловић (професор књижевности).

Услови конкурса:

- Слати само радове који раније нису објављивани у било каквом штампаном издању, на интернету  или другим конкурсима
- Аутор може да пошаље највише 3 рада
- Радови се потписују шифром
-Слати одштампане радове, не дуже од 17 страна, у 3 примерка (фонт ћирилица, Times New Roman, величина 12, проред 1,5). Уз штампане примерке доставити рад и у дигиталном запису на CD-у.
- Решење шифре са подацима о аутору (име и презиме, адреса становања, број телефона и e-mail адреса)доставља се уз рад у посебној коверти, заједно са кратком личном и књижевном биографијом.
- Аутор може да учествује само под једном шифром.
- Конкурс је отворен до 20.12.2011.

Резултати конкурса биће саопштени у фебруару, а свечано уручење наградe лауреатимаи промоција Зборника најуспешнијих радова „Црте и резе 4“ током марта 2012.г. у Свилајнцу.

Адреса:
Ресавска библиотека
(за књижевни конкурс „Андра Гавриловић“)
Трг хероја 19
35210 Свилајнац

Контакт:
035/321-531; 323-272
e-mail: resbiblio@gmail.com

„Међународна ликовна и песничка колонија Крчедин“ и „Кућа вина Живковић“ расписују
ЛИКОВНИ И КЊИЖЕВНИ КОНКУРС

за радове на теме „Вино“ и „Крчедин“
Право наступа на конкурсу имају ликовни и књижевни уметници из Србије и иностранства, а сваки од учесника може да пошаље највише три дела у дисциплинама цртеж, графика, слика и скулптура, у ликовном делу конкурса, и највише три књижевна рада било да су у питању песме, приче, есеји или путописи, на српском и енглеском језику, као и на језицима земаља региона (хрватском, бошњачком, македонском, бугарском, румунском, словеначком и др.), у књижевном делу конкурса.
Конкурс је отворен од 31. маја до 22. јула. 2011. године.
Радове слати на адресу: „Галерија Јакшић“, Цара Душана 64, 22325 Крчедин, са назнаком „За конкурс“. Уз ликовне радове послати и биографију уметника са свим његовим контактима. Уз књижевне радове у три примерка, послати и биографију писца са свим његовим контактима.
Жири за ликовне радове заседа у саставу: 1. Франц Цурк, професор на Ликовној академији у Нишу, председник  2. Мариана Георгиева, академска сликарка из Бугарске 3. сликар Владимир Кепић, шеф сликарске секције Уметничке групе „Арте“
Жири за књижевне радове ради у саставу: 1. књижевник Радомир Андрић, председник УКС, председник жирија 2. професор Бранко Ракочевић 3. књижевник Гордана Влајић, уредник у издавачкој кући „Арте“.
Објављивање резултата конкурса биће 28.јула 2011. године у оквиру програма отварања „Четврте међународне ликовне и песничке колоније Крчедин 2011“. Најбољи радови биће награђени, новчаним наградама (300, 200 и 100 евра за ликовне радове и 200, 100 и 50 евра за књижевне радове, за прва три места) и плакетама. Сва ликовна дела која уђу у ужи избор биће изложена у „Галерији Јакшић“ у Крчедину, за време „Четврте међународне ликовне и песничке колоније Крчедин 2011“, од 28. јула до 5. августа 2011. године. Књижевна дела, по избору жирија, биће штампана у посебном зборнику и прочитана на овогодишњој крчединсакој колонији.
Све додатне информације на: kolonijakrcedin@gmail.com

На основу члана 56. и 77. Статута Савеза књижевника у отаџбини и расејању (у даљем тексту Савез), члана 3. став 5. Правилника о издавачкој делатности Савеза и члана 4. Правилника о додели награда и признања Савеза, на редовној седници Председништва Савеза, расписан је следећи:

КОНКУРС

за учешће у зборнику СКОР-а под називом „Сазвежђе 10

УСЛОВИ КОНКУРСА:

 • Послати три песме у три примерка, дужине од 12 до 24 реда, или кратак прозни текст (одломак из приче, романа...) 6670 знакова, фонт 12. Тема родољубива.
 • Послате радове потписати именом и презименом – без шифре. Навести тачну адресу становања, контакт телефон, електронска адреса и назив сајта (уколико имате).
 • Радове послати на српском језику, ћириличном писму. Уколико шаљете радове створене на другом језику, уз оригинал послати и превод на српском језику, ћириличном писму.
 • Радови се не враћају, а за објављене радове се не исплаћује хонорар.
 • Обавезна је краћа биографија аутора која треба да садржи следеће податке:
 • Име и презиме (надимак и псеудоним уколико га имате - после имена и презимена)
 • Датум, место и општина рођења
 • Стручна спрема
 •  Занимањe: у радном односу/ван радног односа/пензионер (навести које и категорију)
 • Чланство у клубовима/удружењима/савезима (навести називе)
 • Награде и признања (навести врсту, од кога је и када добијено)
 • Објављена књижевна дела (врста, назив, година и место издања, назив издавача)
 • Адреса
 • Контакт: бројеви телефона, електронска адреса и назив сајта (уколико имате)
 • Обавезно послати слику (анфас) у већој резолуцији (минимум као за пасош).
 • Конкурс траје до краја августа 2011.године.
 • Песме слати на адресу: Игор Станковић, улица Корнелија Станковића 14/27, 21101 Нови Сад, Србија, са назнаком „за конкурс Сазвежђе 10“, или електронском поштом на адресу: vrzmaj@open.telekom.rs .
 • Уколико шаљете радове електронским путем, довољно је послати у једном примерку. Радове слати у Word 97-2003, Times New Roman, фонт 12, на ћирилици, а слике у JPG формату.
 • Право учешћа имају сви чланови Савеза књижевника у отаџбини и расејању. Промоција зборника (који ће се штампати од приспелих и одабраних радова) ће се одржати у Новом Саду, по објављивању истог, а о датуму и месту одржавања бићете накнадно благовремено обавештени.
 • За све потребне информације контакт телефони су 021/6513154 и 064/1287934.

У Новом Саду, 21.априла 2011.године

Председник Савеза: Игор Станковић

Отворен Деретин конкурс за необјављени роман

БЕОГРАД, 2. марта 2011. (Бета) - Издавачка кућа "Дерета" традиционално почетком марта расписала је шести годишњи конкурс за награду "Мирослав Дерета" за најбољи необјављени роман, који ће бити отворен до 1. јула.

Како је најављено, жири ће одлуку донети у септембру, изабрани рукопис биће штампан у току овогодишњег Сајма књига у Београду, а аутору следи повеља и новчана награда које ће му бити уручене у децембру.

Рукописи за конкурс се шаљу на адресу Графички атеље "Дерета", Владимира Роловића 94а, 11030 Београд, са назнаком за награду "Мирослав Дерета".

Завод за културу Војводине расписао је конкурс за доделу Књижевне награде "Милица Стојадиновић Српкиња", намењене песникињама за најуспешнију збирку песама објављену на српском језику између два књижевна сусрета "Милици у походе".
Одлука је донета на заједничкој седници те установе културе и Одбора поменуте манифестације, а сходно Правилнику о додели Награде "Милица Стојадиновић Српкиња" право учешћа имају само жене.
Конкурс је отворен до 1. новембра ове године, а заинтересоване песникиње треба да доставе примерке својих књига на адресу Завода за културу Војводине, изјавио је директор те установе Тибор Вајда.
У част познате песникиње из 19. века сваке године се у Новом Саду, Врднику и Буковцу, месту њеног рођења, одржава песничка манифестација "Милици у походе", којих је до сада било 33.
Од 1994. године установљена је и Награда "Милица Стојадиновић Српкиња".