logo poeta  

prva stranao klubu POETAnasa izdanjanove knjigenasi donatoriuspostavite kontakt sa namapisite nam

registar autora

  logo poeta
   

"ПОСЛЕДЊИ СРПСКИ ЦАР — ЈОВАН НЕНАД"
аутор Веселин П. Џелетовић

narucite Vas primerak

Изводи из рецензија:

“Може се рећи да је аутор дао једну заокружену целину о Јовану Ненаду, времену којем се појавио, догађајима у којима је учествовао и личностима са којима је сарађивао и против којих је војевао. С тог становишта рад је успео и тешко му је наћи замерке.”

Академик Василије Крестић

“Ово је једна од “белих мрља” у српској историографији коју Веселин Џелетовић успешно попуњава. Не само што попуњава, него труд аутора је усмерен ка оним читаоцима који ће се окренути историјским изворима и њиховим укључивањем обогатити постојеће знање о реченом времену. Овим искораком премостиће идеолошку историографију која је затрпавала историју Срба у Војводини а посветила се само историји класне борбе.”

Јован Пејин, архивски саветник Архива Србије- Београд

… Међутим у Поморишју, источно од Дунава, плануло је незадовољство, које је много дуже трајало, али је остало ограничено на наш народ, чија је нада да ће уз помоћ Угарске настати бољи дани за балканске Србе, на Мохачу тако рећи уништена. Народ на том простору, појачан дошљацима из Срема и бачким Србима који су се склонили испред Турака у горњи Банат, дигао се на устанак који се одатле преко данашњег Баната и Бачке проширио све до Дунава и Саве. У овај ускомешани народ горњег Баната, у околину Липова на Моришу (Липове, Липе), дошао је један човек, који је већ својом необичном и загонетном појавом свраћао пажњу на себе. Човек који је био тајанствен савременицима и који је остао загонетка и за каснија поколења. У једином документу који од њега потиче називао се „Јован од Бога послани цар“. У службеним документима савременици су га ословљавали именом Јован Ненад, а изван српске средине најчешће је спомињан као „Црни Човек“.
Неки извори казују да је рођен у „години звери“
(1492. године после Христа), у време открића Америке. Постоји веровање да је од те године
(од седамхиљадите године по византијској ери /5508+1492=7000/) настао „втори век“, кад сваког тренутка може да буде пропаст света. Тај податак само је подржавао неизвесност о његовој појави и пореклу и подстицао нагађања и препричавања различитих, веома противречних верзија.
Чак и о самом имену цара Јована Ненада постоји више верзија. Називали су га: „Црни човек“, „Joanni Char Nenada“, „Niger Homo“, „Der schwarze Mann“, „зли Рац“ „цар Иван“, „Јован Црнојевић“, „Црни Јован“.
Уз та имена била је везана представа да је био храбар по типу наших средњовековних јунака из народних песама, оштроуман и убедљив, строго моралан, верски широкогруд и подједнако правичан, енергичан и неуморан, одређеног и јасног погледа на догађаје, велике смелости, љубазан, слаткоречив и убедљив, у боју окретан, спрам својих војника строг, спрам непријатеља неумољив, врло моралан и побожан. Био је наш највећи политичар и државник тога времена, јер је боље него ико умео да ствари јасно види, знао се снаћи и тачно оценити дату ситуацију, предвидети догађаје и одредити најповољнији правац за наше националне и државне тежње на северу, како за дати моменат тако и за будућност
Савременици га описују као човека танка стаса поносита, средњега узраста, јако црномањаст, орловског носа. На телу је имао једну црну пругу у ширини једног прста, која је почињала код десне слепоочнице и ишла у правој линији све до стопале десне ноге. Та црна пруга је појачавала у очима савременика тајанственост његове личности...

Текст могу преузети само чланови клуба "ПОЕТА"

 

Jovan Nenad