Горан Радошевић Радош

Рођен је 19.06.1956 године у Београду. Бави се писањем прозе, поезије, драмских форми, афоризама и другим облицима књижевног ствралаштва.
         
          До сада је објавио следећа дела:

    -  Џиновски мишзбирка песма за децу, 1999
    - Не чините грех, прасните у смехзбирка песма за децу, 2002
    Од искона завет, родољубива поезија, 2004,
    -  Чудотворна силаприповетке за децу, 2004,
    -  Пуна врећа а унутра срећа, збирка песма за децу, 2005,
    -  SupemarketGlobal.com, збирка афоризама, 2008
Такође  редовни је сарадник политикиног додаткаПОЛИТИКА ЗА ДЕЦУ ( 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008) као и листа за децу и младе ГОРОЦВЕТ ( 2003, 2004 ) који излази у Јагодини.
            Заступљен је у књигама професора Воје Марјановића: Мала антологија љубавне поезије за децу и младе ( 2002 ), Мала антологија поезије о школи, ђацима и учитељима ( 2002 ) у антологији Слободана Станишића: Дете је најлепша песма ( 2007) и Пере Зубца: Кад срце засветлуца ( 2009) а своје место нашао је и у књизи Игора Коларова: Најкраће српске приче за децу ( 2009). 
            Радошеви стихови могу се наћи у зборнику песама: Најлепше песме о Србији ( Јагодина, 1999 ) у књизи песникиње Мирјане Бошковић: Ни дан без тебе ( Београд, 1999 ) и у лектири за други разред основне школе, приредили Коларов/Стевановић: Е, баш то! (Београд, 2009 ).