Мирољуб Димитријевић

Мирољуб ДИМИТРИЈЕВИЋ рођен је 1962. године у Љуптену.
Тренутноживи на релацији Алексинац -Хамбург.
Роман првенац МИРОСЛАВЉЕВО ОТКУПЉЕЊЕ објавиоје 2010. г.

После свог првог романа МИРОСЛАВЉЕВО ОТКУПЉЕЊЕ,
Мирољуб Димитријевић нам нуди да немерљивом
истинском емоцијом доживимо и његов други роман ГРОМ
који ће усталасати наша осећања, заједно са жељом да га већ у трећем роману,
који је у настанку, препознамо као свог омиљеног писца.

Преображење Господње и Лазар на чудесан начин преплетени су у
истој идеји сведочанства и показивања божанске моћи и природе
зарад непоколебиве вере. Радња је мотивисана дихотомијама:
грех-казна, преци-потомци, прошлост-садашњост,
прошлост-будућност, грађење цркве-рушење цркве, губљење
деце-добијање деце, страдање ђака-виталност учитеља
тиранина, верник-неверник, казна-опроштај, гнев-милост Бога,
добро-зло које имају своје еквиваленте на метафизичком и
трансценденталном.